Home

hans Oijen

mediaproductions

 

Voor verdere info kunt u een vraag stellen / gegevens aanreiken per email naar : info@hansoijen.nl

Copyright 2013 - 2017 © All Rights Reserved - Hans Oijen , Reuver , Nederland.

 

 

OPDRACHTEN

 

Voor een opdracht op filmgebied, op montage gebied, op digitaliseren

gebied. Kunnen we u van dienst zijn. Ik werk op non-professionele

basis. Dat wil zeggen dat de onkosten gedekt moeten zijn voor

verbruik materiaal en huur en/of  afschrijving van de te gebruiken

apparatuur. Daarom heb ik geen vaste tarievenlijst.

Afhankelijk van de benodigde tijd en gebruikte apparatuur en

materialen zal vooraf een richtprijs worden aangegeven.

De werkelijke prijs zal gespecificeerd worden verstrekt gelijk met het

concept resultaat van het project/product waarbij na 100% betaling de

definitieve versie van het product/project wordt verstrekt. Bij opdracht

zal mogelijk vooraf een aanbetaling worden vereist. Geheel zal in

onderling overleg in alle billijkheid gebeuren.

Hans Oijen
hans Oijen mediaproductions
Naar YouTube kanaal van Hans Oijen
Webhosting via One.Com

Contact per email.

 

De makkelijkste manier om met elkaar in contact te komen is

per email. Stuur een email naar info@hansoijen.nl

 

Vermeld daarbij de volgende gegevens:

- uw voor- en achternaam;

- uw emailadres;

- uw (mobiele) telefoonnummer(s);

- uw adres;

- welke opdracht wilt u mogelijk laten uitvoeren;

- aanlevering eindproduct op welk opslag medium of via WeTransfer;

- op welke termijn moet dit gebeuren (start project / afronding project);

- mogelijk van belang zijnde extra info.

Disclaimer

 

Alle webpagina's op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks

kan de eigenaar/ontwerper van deze site geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor

enige directe of indirecte schade die het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de

geboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is v/h het gebruik of de

onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie.

Tevens wordt op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaard voor directe of indirecte

schade welke het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de pagina's op enig

moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn.

 

Privacy

 

Uw privacy wordt gerespecteerd en eventueel verstrekte gegevens worden uitsluitend

gebruikt om u nader te informeren over uw eventuele informatie aanvraag en deze

gegevens zullen nimmer aan derden worden verstrekt tenzij bij wetgeving vereist of op

grond van justitiële vordering.

 

Copyright

 

Niets van deze site mag zonder toestemming van de eigenaar/ontwerper van deze site

verveelvoudigd, opgeslagen en/of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook.

Afdrukken van pagina’s zijn toegestaan voor persoonlijk gebruik.