Home

hans Oijen

mediaproductions

 

Voor verdere info kunt u een vraag stellen / gegevens aanreiken per email naar : info@hansoijen.nl

Copyright 2013 - 2016 © All Rights Reserved - Hans Oijen , Reuver , Nederland.

Gili Meno - Indonesië 2015
Hans Oijen

Disclaimer

 

Alle webpagina's op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks

kan de eigenaar/ontwerper van deze site geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor

enige directe of indirecte schade die het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de

geboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is v/h het gebruik of de

onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie.

Tevens wordt op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaard voor directe of indirecte

schade welke het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de pagina's op enig

moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn.

 

Privacy

 

Uw privacy wordt gerespecteerd en eventueel verstrekte gegevens worden uitsluitend

gebruikt om u nader te informeren over uw eventuele informatie aanvraag en deze

gegevens zullen nimmer aan derden worden verstrekt tenzij bij wetgeving vereist of op

grond van justitiële vordering.

 

Copyright

 

Niets van deze site mag zonder toestemming van de eigenaar/ontwerper van deze site

verveelvoudigd, opgeslagen en/of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook.

Afdrukken van pagina’s zijn toegestaan voor persoonlijk gebruik.

 

Naar YouTube kanaal van Hans Oijen
Webhosting via One.Com